ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.หนองหลุม ประจำปี 2560

ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2560

%d bloggers like this: