ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในรูปแบบท้าทาย (Challenge) สะสมแคลอรี่ผ่านแอปพลิเคชั่น CCC จังหวัดพิจิตร

กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในรูปแบบท้าทาย ( Challenge)