ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม เรื่อง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)