ประชาสัมพันธ์ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม  ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 14  มกราคม 2566  ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงบนเวที และฐานกิจกรรมเกมส์และการละเล่นต่างๆ มากมาย