!!ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 21 !!

ขอเชิญชวนพี่น้องตำบลหนองหลุม เข้าร่วมกัน ชม และเชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ระหว่างวันที่ 10 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ณ สนามกีฬาโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม