ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างประตูรับน้ำและระบายน้ำคลองสายการะบาด บ้านป่าสัก หมู่ที่ 4 ต.หนองหลุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประตูรับน้ำฯ

เอกสารประกวดราคาจ้าง