ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องลดการใช้ขยะ/ลดการใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก รณรงค์การใช้ถุงผ้า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

%d bloggers like this: