โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม จัดโครงการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2654 ถึง 4 มกราคม 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม จัดโครงการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2654 ถึง 4 มกราคม 2565 ( 7 วัน อันตราย)  ณ บริเวณถนนหลวงชนบท หมายเลข พจ.3027  บ้านห้วยห้าง หมู่ที่ 8  ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร