ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม

? ประชาสัมพันธ์ ?
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม
“ในวันอาทิตย์ 28 พฤศจิกายน 2564"