ประกาศกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของ ส.อบต. และ นายก อบต.

%d bloggers like this: