ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.หนองหลุม และนายก อบต.หนองหลุม