โรงพยาบาลสนามอำเภอวชิรบารมีแห่งที่ 2

#โรงพยาบาลสนามอำเภอวชิรบารมีแห่งที่ 2 โดยความร่วมมือของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี โรงพยาบาลวชิรบารมี สาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวยาง โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในตำบลหนองหลุม และ หน่วยงานราชการต่าง ๆ ภายในอำเภอวชิรบารมี ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของอำเภอวชิรบารมีแห่งที่ 2 ณ หอประชุมพรหมพิศอนุสรณ์ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 พร้อมให้ความดูแลและอำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ซึ่งปัจจุบันรองรับผู้ป่วยได้ 60 เตียง การเปิดโรงพยาบาลสนามอำเภอวชิรบารมี มีความมั่นใจว่าจะสามารถรองรับ ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ขอขอบพระคุณทุก ๆ ความร่วมมือ ทุก ๆ กำลังใจที่ร่วมด้วยช่วยกัน ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาต่างร่วมบริจาค แบ่งปันน้ำใจ ไม่ว่าจะเป็นเงิน/สิ่งของเครื่องใช้/สิ่งของอุปโภคบริโภค ที่ส่งมอบมาให้กับโรงพยาบาลสนามอำเภอวชิรบารมีแห่งที่ 2 (โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม) และกราบขอบพระคุณ ท่านนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้มอบเตียงกระดาษ จำนวน 65 เตียงเพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยโควิด ในครั้งนี้คะ