ร่วมจิตอาสา ศูนย์พักคอยวัดยางนกกระทุง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ ราญพล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม พร้อมกับข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง อบต.หนองหลุม และ ผู้นำชุมชน ประชาชนในหมู่บ้าน ร่วมจิตอาสา ศูนย์พักคอยวัดยางนกกระทุง ม.6 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร เพื่อรองรับผู้ได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลหนองหลุม