กิจกรรมจิตอาสา

ด้วยอำเภอวชิรบารมี ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์รอบที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี ซึ่งได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร