มอบน้ำดื่มให้โรงพยาบาลวชิรบารมี

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายสุชาติ ราญพล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด มอบให้แก่โรงพยาบาลวชิรบารมี เพื่อนำไปบริการประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีนายอำเภอวชิรบารมีและผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรบารมีเป็นผู้รับมอบ