โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร)  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม สถานศึกษาโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ชมผมผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร) ร่วมกันจัดโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก