“รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 2019”

#รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 อบต.หนองหลุม ร่วมกับ บ้านไหล่โก ม.7 นำโดยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ พี่น้อง อสม.ร่วมกันรณรงค์เชิญชวนให้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งเช้า-บ่าย รอบหมู่บ้าน และเข้าร่วมประชุมสร้างการรับรู้ เชิญชวนไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ร่วมกับ รพ.สต.บ้วยาง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ให้กับพี่น้องชาวบ้านโนนไร่ ม.10 #ขอขอบคุณผู้นำและผู้เข้าร่วมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี