จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 10 – 16 เม.ย. 2564 จุดพักรถ มีบริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น ฯลฯ บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร (ยินดีให้บริการค่ะ)