มหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุและพลังบวร รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ อำเภอวชิรบารมี ปีที่8

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวชิรบารมี ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอวชิรบารมี ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุและพลังบวรอำเภอวชิรบารมี