ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.7 บ้านไหล่โก ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ