ประกาศ เรื่อง รณรงค์หยุดเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่จังหวัดพิจิตร พ.ศ.2563-2564

ประกาศ เรื่อง รณรงค์หยุดเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่จังหวัดพิจิตร