โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพตำบลหนองหลุม ประจำปี 2563

วันที่ 24 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลหนองหลุม ประจำปี 2563 โดยมี นายชอบ  ถาวร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ อาคารเอนกประสงค์ตำบลหนองหลุม ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยโครงการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง และได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำกิจกรรมร่วมกัน มีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 100 คน