ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 20

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬา อบต.หนองหลุม