แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง “การทดสอบเครื่องจักร โรงไฟฟ้าศแบงยั่งยืน พิจิตร จำกัด”