โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม และเนื่องในวโรกาสมหามงคงพระราชพิธีพบรมราชาภิเษกครบรอบ 1 ปี ณ บริเวณเนินสนามเพาะ (ป่าชุมชน) บ้านโนนป่าแดง ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร