“ประชาสัมพันธ์”บริษัท ศแบง ยั่งยืน พิจิตร จำกัด จะทดสอบระบบการทำความสะอาดหม้อต้มไอน้ำ(Steam blow out) และการปรับจูนเครื่องจักร

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “การทดสอบเครื่องจักรและหม้อไอน้ำ (Steam Blow out)” ตามที่บริษัท ศแบง ยั่งยืน พิจิตร จำกัด ผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 2.00 เมกะวัตต์ (MW) โดยใช้เชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม ในโครงการเข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบระบบ การทำความสะอาดหม้อต้มไอน้ำ (Steam blow out) และการปรับจูนเครื่องจักร ทั้งนี้ในช่วงการทดสอบระบบ โครงการใช้เชื้อเพลิงชนิดชีวมวล-ไม้สับ โดยมีกำหนดเริ่มวันที่ 25 มิถุนายน -10 กรกฎาคม 2563 เวลา 05.00-18.00 น.ในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากกิจกรรมการทดสอบอาจจะทำให้เกิดเสียงรบกวนเป็นช่วงเวลา ครั้งละประมาณ 30 นาที วันละ 5 ครั้งโดยประมาณ และควันที่เกิดจากไอน้ำ โดยควันที่เห็นใน 2 ลักษณะ คือไอน้ำ และควันจากปล่องโรงไฟฟ้า ซึ่งทั้ง 2 ลักษณะนี้ ไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน