โรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ร่วมมอบถุงยังชีพ ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 “โรงไฟฟ้า ห่วงใย ใส่ใจชุมชน”

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 โรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิจิตร
(บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 6, บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่ และ บริษัท ศแบงยั่งยืน พิจิตร) โดยมี นายรณรงค์ สิทธิเขตกรณ์ นายอำเภอวชิรบารมี พร้อมปลัดอำเภอ ร่วมมอบถุงยังชีพ ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 จำนวน 1,330 ครัวเรือน ให้กับประชาชนตำบลหนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร