โครงการวัดพิจิตร…ปลอดโรคโควิด-19

นายชาติชาย  เจียมศรีพงษ์  นายกองค์การบริหารจังหวัดพิจิตร  และทีมงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม  ดำเนินการทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ให้กับวัดและโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหนองหลุม ในโครงการวัดพิจิตร…ปลอดโรคโควิด-19 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563