ประกาศ เรื่อง รณรงค์หยุดเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ อบต.หนองหลุม พ.ศ.2563

ประกาศ เรื่อง รณรงค์หยุดเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ อบต.หนองหลุม พ.ศ.2563