“งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563”

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 นายชอบ ถาวร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อมอบความสุขสนุกสนาน ให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดความตระหนักรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน ทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดี ตลอดจนให้เด็กทราบความสำคัญของตน ในฐานะที่จะเป็นกำลังของชาติในอนาคต โดยมีกิจกรรม เกมส์ และรางวัลของขวัญต่างๆมากมาย มีการแสดงของเด็กๆ บ้านลม สปริงบอร์ด เครื่องบินเล็ก เครื่องร่อนพารามอเตอร์ ฯลฯ และคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”