ขอเชิญชวนร่วมงานไทยเที่ยวไทย “ไปเที่ยวสวนนงนุชพรี 1 เดือน”

           ด้วยจังหวัดพิจิตร ได้รับแจ้งจากนายกัมพล  ตันสัจจา ประธานบริษัทสวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรีว่า ได้จัดโครงการไทยเที่ยวไทย “ไปเที่ยวสวนนงนุชฟรี 1 เดือน" เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในต่างจังหวัดต่างๆ เข้าชมสวนนงนุชพัทยาฟรี เป็นเวลาหนึ่งเดือนโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าชม โดยเชิญประชาชนในจังหวัดพิจิตรเข้าชมสวนนงนุชฟรึตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 8 มีนาคม 2563 โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อแสดงตนในการเข้าชม

เพิ่มเติมตามคิวอาร์โค้ด