กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563”

ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ขอเชิญน้องๆ เด็กๆ ในพื้นที่ตำบลหนองหลุม เข้าร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563" ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม โดยมีกิจกรรมการละเล่น การแสดง ของรางวัล อาหาร และขนม ซึ่งได้จัดเตรียมให้กับน้องๆ ทุกคน มากมาย