!!แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์!! เรื่อง โทรศัพท์ส่วนกลางของ อบต.หนองหลุม ขัดข้อง

                                                  

 

                                                                   !!แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์!!

                            เรื่อง โทรศัพท์ส่วนกลางของ อบต.หนองหลุม ขัดข้อง ซึ่งอยู่ระหว่างการซ่อมแซม

                                                             ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้