โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

คณะบริหาร สมาชิก พนักงาน และลูกจ้างฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม และ โรงเรียน บริษัท ชุมชน ในพื้นที่ตำบลหนองหลุม ร่วม โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ บริเวณคลองหนองสะกัด และ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม