โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย “ขนมหัวเราะและขนมกรอบเค็ม”

ในวันที่ 13 กันยายน 2561 นายชอบ  ถาวร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม นายสุชาติ ราญพล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม นางสาย งามอยู่ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม และพนักงาน ลูกจ้างทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย “ขนมหัวเราะและขนมกรอบเค็ม” ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม