โครงการ ส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน ปี 2561

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายชอบ  ถาวร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ได้เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ ส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน ปี 2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน

" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]