การแข่งขันกีฬานักเรียนต่อต้านยาเสพติด “หนองหลุมเกมส์”

ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. นายชอบ  ถาวร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนต่อต้านยาเสพติด “หนองหลุมเกมส์" ณ บริเวณโรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยมี ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองหลุม และประชาชน เข้าร่วมงาน 500 ท่าน