องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงในพื้นที่ตำบลหนองหลุม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายทุกหมู่บ้านในตำบล เนื้องจากว่าในช่วงนี้เข้าฤดูฝน เริ่มมีน้ำท่วมขังตามกะลา กระป๋อง บ่อ คลองน้ำ ทำให้เกิดยุงลาย ซึ่งอาจนำพาหะโรคไข้เลือดออกได้ โดยเริ่มออกพ่นในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป จึงขอประกาศให้ทราบเพื่อจะได้เตรียมพร้อมให้การพ่นหมอกควันทั่วถึงทุกพื้นที่ และทำให้การกำจัดยุงมีประสิทธิภาพที่สุด