โครงการ ปล่อยกบลงนา ปล่อยปลาลงหนอง

Sample Text

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสืบสาย ศักดิ์โสภิษฐ์ นายอำเภอวชิรบารมี มอบหมายให้ นายกฤตชัย สุวรรณจินดา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง เป็นประธานในโครงการ “ปล่อยกบลงนา ปล่อยปลาลงหนอง เพื่อเพิ่มรายได้ให้คนพิจิตร” โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด พ.ศ.2561 ณ หนองสกัด ม.8 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โดย จังหวัดพิจิตร ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร จำนวนกบ 20,000 ตัว จำนวนพันธุ์ปลา 120,000 ตัว โดยมีตัวแทนกลุ่มเกษตรกรจาก ม.9 ต.บ้านนา,ม.5 ม.13 ต.บึงบัว,ม.5 ต.วังโมกข์,ม.2 ม.8 ต.หนองหลุม รับมอบ

%d bloggers like this: