05 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ปี 2566

ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม

เลขที่ 89 หมู่ 7 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร  66220

โทรศัพท์ :  056-692111

โทรสาร :  056-692111

website :  http://www.nonglum.go.th

e-mail :  admin@nonglum.go.th

facebook : fb.me/2018.nonglum