แผนที่ อบต.หนองหลุม

ที่อยู่/อีเมล์

เลขที่ 89 หมู่ที่ 7 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก
ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์-โทรสาร 056-692111

อีเมล์  saraban@nonglum.go.th

เวลาทำการ

วันจันทร์—วันศุกร์: 08:30AM–16:30PM
วันเสาร์ & วันอาทิตย์: 08:30AM–16:30PM