สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างO17 (ปี 2566)

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ (เดือนตุลาคม 2564-กันยายน 2565)ประจำปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพัน 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ งบ 61 เดือนตุลาคม2560

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ งบ 61เดือน พฤศจิกายน 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ งบ 61 ธันวาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ งบ 61เดือน มกราคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ งบ 61 เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2561