จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม เรื่อง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลหนองหลุม