“แจ้งประชาสัมพันธ์”บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 6 จำกัด จะดำเนินการทดลองเดินระบบโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าฯ

“แจ้งประชาสัมพันธ์” อบต.หนองหลุม ได้รับแจ้งว่าทางบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 6 จำกัด จะดำเนินการทดลองเดินระบบโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าฯ ในช่วงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 มีนาคม 2563 โดยบริษัทฯ จะมีการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง(Silencer) ประสิทธิภาพสูงเพิ่มเติมเพื่อลดระดับเสียง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใกล้เคียงได้รับทราบ  และขออภัยในความไม่สะดวกมา          ณ โอกาสนี้ด้วย
Copyright © 2019. All rights reserved.
%d bloggers like this: